Altero Utvikling søker salgsdirektør for Dolphitech

Publisert: 26.september 2016 Dolphitech Altero Utvikling

DolphiTech utvikler, markedsfører og selger løsninger for NDT (non-destructive testing) av kompositt-materialer. Vår visjon er å tilby løsninger som gjør selv ikke-eksperter er i stand til å gjennomføre inspeksjoner av materialstrukturer. Noen av våre viktigste kunder er Boeing, Airbus, United Airlines, Audi og Lamborghini.

US flag icon (Scroll down for english version)

Sales Director får sammen med lederteamet en sentral posisjon i å utvikle selskapet fremover. I tillegg til hovedansvar for bedriftens salgs- og markedsstrategi får du ansvar for oppfølging av forhandlernettverk og nøkkelkunder.

Viktige egenskaper hos den vi søker:

 • Evne til å tenke både strategisk og operativt innenfor salg og markedsføring
 • Utholdenhet og evne til langsiktig arbeid med salg fra første kontakt fram til avtale og leveranse
 • Kunne håndtere mange parallelle salgsprosjekter
 • Ha evne til å utvikle gode relasjoner til kunden
 • Dyktig til å finne og følge opp leads- og salgsmuligheter

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre markeds- og salgsstrategi
 • Planlegge og gjennomføre messe- og salgsaktiviteter
 • Oppfølging og utvikling av forhandlernettverk
 • Salg til og oppfølging av nøkkelkunder
 • Strategisk markedskommunikasjon
 • Sikre leveranse fra salg til oppnådd kundetilfredshet
 • Være kunden stemme mot utviklingsprosessen – sikre en markedstilpasset utvikling

Erfaring:

 • Må ha erfaring i salg av teknologi
 • Må ha erfaring i kommunikasjon med engelskspråklige kunder
 • Må ha erfaring i arbeid mot store internasjonale kunder
 • Bør ha god IT-kunnskap
 • Bør ha generell interesse for materialteknologi og/eller NDT

Utdannelse:

 • Relevant formell utdanning på minimum bachelornivå

Språk

 • Må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • God kunnskap i tysk er en fordel

Arbeidssted:

 • Raufoss, Norge
 • Stillingen innebærer betydelig internasjonal reiseaktivitet.

Lønn/betingelser:

 • Etter avtale

For ytterligere informasjon, kontakt CEO Jan O. Endrerud (janolav@dolphitech.com +47 901 50293) eller rådgiver Ola Limoseth (limoseth@altero.no +47 913 68635). Søknad med CV sendes til Altero Utvikling AS ved Ola Limoseth (limoseth@altero.no) innen 8 oktober 2016.

finn.no: http://m.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=82616096


US flag iconEnglish version

DolphiTech develop, market and sell solutions for NDT (non-destructive testing) of composite materials. Our vision is to offer technology that makes even non-experts capable of performing inspections of structures. Some of our customers include Boeing, Airbus, United Airlines, Audi og Lamborghini.

We are looking for a Sales Director that – together with the management team – will be central in developing DolphiTech in the years ahead. In addition to the main responsibility for our sales- and market strategy, our new team member will be in our face towards our sales network and our key customer accounts.

Some key features in the person we are looking for:

 • Must have both strategic and operative focus in sales and marketing
 • Must have a long-term focus, driving the sales process from first contact through closing and contribute to good delivery as well
 • Must be able to handle many parallel sales cases
 • Must be able to develop good relationships with the customer
 • Tight follow-up of leads and new opportunities

Work description:

 • Develop and implement market- and sales strategy
 • Plan and develop exhibition- and sales activities
 • Development and follow-up of sales network
 • Responsibility for key accounts
 • Strategic market communication
 • Ensure delivery from sales to customer
 • Represent the customer in our development process, ensuring a market driven focus.

Experience

 • Must have experience in technology sales
 • Must have experience in working with English speaking customers
 • Must have experience in work with large international customers
 • Should have excellent IT skills
 • Should have interest in lightweight material technology and/or NDT (non-destructive testing)

Education

 • Relevant education on minimum bachelor level

Language

 • Must have excellent oral and written English skills
 • Applicants with good German skills will be preferred

Work place

 • Raufoss, Norway
 • Substantial international travel must be expected

Salary/terms

 • To be agreed

For more information, contact CEO Jan O. Endrerud (janolav@dolphitech.com +47 901 50293) or advisor Ola Limoseth (limoseth@altero.no +47 913 68635). Application with CV to be sent to Altero Utvikling AS c/o Ola Limoseth (limoseth@altero.no) no later than 8 October 2016.

finn.no: http://m.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=82616096