Nøkkelmedarbeidere søkes for Horisont Miljøpark IKS

Publisert: 20.november 2020 Horisont renovasjonsbil

Horisont Miljøpark IKS ønsker å styrke sin organisasjon for å møte framtiden med 2 nye nøkkelmedarbeidere. Vi søker derfor etter en Kommunikasjonssjef som brenner for god kommunikasjon og det grønne skiftet. I tillegg søkes Regnskapsansvarlig med tallforståelse og evne til å god kontroll.


Kommunikasjonssjef (Finn.no) →
Regnskapsansvarlig (Finn.no) →


Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap som eies av de fem kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land. Vi utfører tjenester for ca. 71.000 innbyggere i vår region. Selskapet er sertifisert iht ISO 14001 og EMAS. Våre medarbeidere har god kompetanse og vi satser bevisst på kompetanseutvikling. Vi driver Dalborgmarka Miljøpark, 8 gjenvinningsstasjoner og samordner ellers flere oppgaver for eierkommunene. Selskapet har 31 ansatte og administrasjonen holder til i trivelige lokaler ved Dalborgmarka Miljøpark rett syd for Hunndalen. Datterselskapet Horisont Renovasjon AS driver innhenting av husholdningsavfall i alle våre eierkommuner. Dette selskapet har 25 ansatte og 16 renovasjonskjøretøy på vegen. Vi er derfor en sentral lokal og regional samfunnsaktør innenfor renovasjon, gjenvinning og det grønne skiftet med mange kunder og viktige interessenter.