Økonomisjef søkes for Opplandske Betong

Publisert: 1.april 2020 opplandske betong

I Opplandske Betong er det et ungt og uformelt miljø hvor det er høyt under taket, godt arbeidsmiljø og med store muligheter for utvikling. Eierne med Skattum Vekst som hovedaksjonær og industriell investor ønsker sammen selskapets øvrige ledelse og gründere å videreutvikle selskapet.

Opplandske Betongindustri er et mellomstort entreprenørselskap som dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til prosjektering, produksjon og montasje av prefabrikkerte betongelementer.

Omsetningen i 2019 var 170 millioner og selskapet har tilbakelagt en vekstperiode hvor omsetningen er tredoblet. Strategien til selskapet tilsier at det planlegges med ytterligere vekst. Selskapets geografiske nedslagsfelt er Østlandet og utover fabrikk på Dokka har selskapet kontorer på Gjøvik og i Oslo.

I nærmeste fremtid vil selskapet imidlertid prioritere konsolidering, hvor effektivisering, Kvalitetssikring / HMS og kontrollrutiner vil stå i fokus. Selskapet vinner stadig større markedsandeler på grunn av sin kvalitet og omstillingsevne.

Vi søker derfor etter ny Økonomisjef i selskapet.
Stillingen er en unik mulighet for deg som er klar for neste karrieresteg og som ønsker en nøkkelrolle i et selskap i utvikling. I rollen som Økonomisjef blir du en viktig bidragsyter for å sikre selskapets videre vekstambisjoner.

Se full stillingsannonse her ->

Finnkode: 174240101