Om Altero Utvikling

Altero Utvikling AS skal gjennom gode prosesser hjelpe sine kunder til å nå sine mål.

Kjernen er utvikling i ulike fasetter, og vi har velutprøvde metoder samt erfarne konsulenter.

Vår arbeidsform er basert på aktiv deltagelse fra kunden, fordi dette sikrer eierskap, kundetilpasning og gode resultater.

For å betjene større oppdrag har vi tilgang til anerkjente samarbeidspartnere.

Våre ansatte

Odd W. Hansen, Partner : Partner

Odd W. Hansen, Partner

oddwh@altero.no

Utdanning:
Cand. Mag med historie mellomfag
Pedagogisk seminar
Masterutdanning innen ledelse:
- Strategisk personalledelse
- Samspill og ledelse
- Consulting
- Prosjektledelse

Arbeidspraksis:
Lærer i barneskolen, vgs. og høgskolesystemet - 5 år
Arbeidsmarkedsetaten 3 1/2 år
Konsulent i 25 år
Profesjonell styreledelse

Ola Limoseth, Partner : Partner

Ola Limoseth, Partner

limoseth@altero.no

Utdanning:
Hærens krigsskole
Bedriftsøkonom
MBA
1. avdeling jus

Arbeidspraksis:
Forsvaret
Næringsliv (blant annet innen personal, kvalitet og sikkerhet)
Forsker (kvalitet, sikkerhet og omstilling) – NHO/DNV
Konsulent i 25 år
Profesjonell styreledelse