Odd W. Hansen, Partner

Odd W. Hansen, Partner

Utdanning:
Cand. Mag med historie mellomfag
Pedagogisk seminar
Masterutdanning innen ledelse:
- Strategisk personalledelse
- Samspill og ledelse
- Consulting
- Prosjektledelse

Arbeidspraksis:
Lærer i barneskolen, vgs. og høgskolesystemet - 5 år
Arbeidsmarkedsetaten 3 1/2 år
Konsulent i 25 år
Profesjonell styreledelse