Ola Limoseth, Partner

Ola Limoseth, Partner

Utdanning:
Hærens krigsskole
Bedriftsøkonom
MBA
1. avdeling jus

Arbeidspraksis:
Forsvaret
Næringsliv (blant annet innen personal, kvalitet og sikkerhet)
Forsker (kvalitet, sikkerhet og omstilling) – NHO/DNV
Konsulent i 25 år
Profesjonell styreledelse