Syljuåsen søker ledere med ambisjoner

Publisert: 19.oktober 2017

Ønsker du å være en del av en organisasjon i sterk vekst og flere spennende prosjekter i møte? For Syljuåsen søker vi nå Kvalitets- og HMS leder, prosjektleder, anleggsleder og byggeplassleder.

Syljuåsen AS er en entreprenør med lokalt eierskap, og har sitt hovedkontor på Gjøvik. Bedriften har lang erfaring som en tradisjonell entreprenør. Vi er i tillegg en betydelig utviklingsaktør lokalt og regionalt som utvikler og bygger egne prosjekter. I 2017 vil vi omsette for ca 430 millioner NOK. Vi ser oss selv som en offensiv og ubyråkratisk organisasjon, preget av stor beslutningsdyktighet. Våre verdier preger bedriften og vi ønsker å fremstå som Offensive – Innovative – Til å stole på. Syljuåsen bygger tillit.

Syljuåsen har god økonomi, opplever vekst, har en betydelig ordrereserve, spennende prosjekter og samarbeid med solide kunder. Vår vekst er knyttet til prosjekter både i Oppland og i sentrale deler av Hedmark. Derfor ønsker vi å styrke vår organisasjon for å møte fremtiden. Ønsker du å være en del av vår offensive organisasjon og kan identifisere deg med vår måte å tenke på, kan du være den vi søker.


> Kvalitets- og HMS leder (Se full stillingsannonse)
> Prosjektleder (Se full stillingsannonse)
> Anleggsleder (Se full stillingsannonse)
> Byggplassleder (Se full stillingsannonse)


Vår samarbeidspartner innen rekruttering er Altero Utvikling AS.
Spørsmål og henvendelser kan rettes til rådgiverne Odd Werner Hansen 995 81 206 og Ola Limoseth 913 68 635.
Søknader sendes oddwh@altero.no innen 03.11.2017.