Vellykket rekrutteringsarbeid for Syljuåsen AS

Publisert: 29.november 2017 syljuaasen altero

I november har Altero gjennomført rekruttering til 4 stillinger i Syljuåsen AS. Begge parter er fornøyd med samarbeidet og det faktum at nye medarbeidere er på plass.

Vi har rekruttert medarbeidere til Kvalitets- og HMS-sjef, Prosjektleder og 2 Byggeledere.